Χαρακτηριστικά Προϊόντα

 • Χωρίς Έγγραφο Χωρίς Πίστωση

  Χωρίς Έγγραφο Χωρίς Πίστωση

  Ελάχ.Απαιτούνται αποθεματικά P&I 3 ετών

 • Κατάσταση Τράπεζας

  Κατάσταση Τράπεζας

  Μέγιστη.Ποσό δανείου $3 εκατ. |Μέγιστη.LTV 80%

 • Δάνειο Jumbo

  Δάνειο Jumbo

  Το ποσό του δανείου υπερβαίνει τα όρια για ένα συμβατικό δάνειο

 • DSCR

  DSCR

  Δεν απαιτείται δήλωση εργασίας/εισοδήματος/φόρου
  Μόνο επενδυτικά ακίνητα

 • WVOE

  WVOE

  Μόνο μισθωτοί δανειολήπτες

 • P&L

  P&L

  Αυτοαπασχολούμενος Μόνο ο δανειολήπτης έχει υπογράψει P&L Επιτρέπεται

 • Προσωρινή εξαγορά

  Προσωρινή εξαγορά

  30 Χρόνια Διορθώθηκε.2-1 Buydown

Βρείτε το στέλεχος του λογαριασμού σας